Artykuł dla Gazety Powiatowej – „Wicestarosta legionowski Konrad Michalski: (…) wiele już zrobiliśmy i robimy. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia – oczywiście w konsultacji z mieszkańcami”

GP: Mamy końcówkę 2020 roku. Jak ocenia Pan mijający rok?

Panie redaktorze, szanowni Państwo – mijający rok był niewątpliwie bardzo trudny. Przede wszystkim rok ten związany był z pandemią. Na początku, kiedy docierały do nas różne sygnały, nikt nie wiedział jeszcze, jak to wszystko się rozwinie. Najpierw mieliśmy zimowy „lockdown”, potem nałożyło się na to napięcie związane z wyborami prezydenckimi. Następnie w wakacje nastąpił czas pewnego wytchnienia, ale jesienią wirus zaatakował ponownie…

Szereg obostrzeń i zakazów wiązał się ze stratami dla firm. To głównie dzięki pomocy rządowej większość z nich przetrwała ten ciężki czas. Wsparcie rozdysponowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców z powiatu legionowskiego dotkniętych skutkami COVID-19 na koniec maja 2020 r. wyniosło 27 112 794,65 zł.

Czytaj dalej Artykuł dla Gazety Powiatowej – „Wicestarosta legionowski Konrad Michalski: (…) wiele już zrobiliśmy i robimy. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia – oczywiście w konsultacji z mieszkańcami”