Budżet Powiatu Legionowskiego na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

Na grudniowej sesji Rada Powiatu w Legionowie uchwaliła przyszłoroczny budżet. Wartość zaplanowanych w nim wydatków to blisko 156 mln złotych, czyli o ponad 20 mln więcej niż w projekcie budżetu na rok bieżący. Po raz pierwszy w historii powiatu radni uchwałę budżetową przyjęli jednogłośnie.

Główne założenia dotyczące przyszłorocznego budżetu obejmują zapewnienie dostępności do usług publicznych przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań, realizację działań prorozwojowych mających wpływ na życie mieszkańców, rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej przy utrzymaniu wysokiego udziału środków zewnętrznych oraz zarządzanie finansami powiatu z zachowaniem wskaźników finansowych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej.  

Wydatki na oświatę opiewają na kwotę prawie 46 mln zł, to o ponad 9 mln więcej niż planowano w roku 2021. Na ochronę zdrowia, pomoc, politykę społeczną i rodzinę Powiat Legionowski planuje wydać ponad 28 mln zł. Na transport i łączność przewidziano prawie 30 mln złotych, wydatki z zakresu bezpieczeństwa to ponad 6 mln zł, a na te związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przewidziano blisko 2 mln złotych.

Czytaj dalej „Budżet Powiatu Legionowskiego na 2022 rok przyjęty jednogłośnie”