Hołd dla pomordowanych w Palmirach

Dokładnie 82 lata temu, 26 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali w Palmirach 190 aresztowanych 2 dni wcześniej mieszkańców Legionowa i okolic.

Historycy oceniają, że palmirski las jest niemym świadkiem zbrodni na w sumie ponad 1700 Polakach.

W uroczystościach na cmentarzu w Palmirach wziął udział wicestarosta Konrad Michalski. Złożeniu kwiatów w imieniu samorządu Powiatu Legionowskiego towarzyszyło odczytanie listu napisanego przez ministra Mariusza Błaszczaka.

Czytaj dalej „Hołd dla pomordowanych w Palmirach”