Prawie 2 500 000 złotych dla Powiatu Legionowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych

W siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w imieniu Zarządu Powiatu w Legionowie podpisałem umowę o dofinansowanie drogowego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1807W w Karolinie w gminie Serock.

Umowę, która opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 2 456 233,87 zł sygnował Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Inwestycja jest już w trakcie realizacji, a w jej ramach, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W (ul. Nasielska) do skrzyżowania z drogą krajową nr 62, powstaną między innymi nowa nawierzchnia bitumiczna i jednostronny chodnik. Ponadto przebudowywany blisko dwukilometrowy odcinek uzyska odwodnienie na całej długości, a wprowadzenie organizacji ruchu poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Źródło: Powiat Legionowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *