Kolej do Zegrza Płd. nabiera tempa

Rozpoczęły się pierwsze prace w terenie związane z rewitalizacją połączenia kolejowego nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Południowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 22 kwietnia podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”. Modernizację linii kolejowej do Zegrza Południowego w formule „projektuj i buduj” realizuje za blisko 42 mln złotych brutto konsorcjum firm Gór-Tor Maciej Górniak ze Stupska (lider) i Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki z Rakoniewic (partner). Uruchomienie połączenia zaplanowano w czwartym kwartale 2022 roku.

Obecnie w toku jest opracowywanie dokumentacji projektowej, przygotowywany jest projekt budowalny oraz pozostałe dokumenty niezbędne do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast w terenie wykonawca realizuje prace z zakresu wycinki drzew, rozbiórki istniejącego układu torowego oraz dostarcza na miejsce materiały budowlane. W trakcie procedowania znajduje się wniosek na rozbiórkę pozostałych elementów infrastruktury.
Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym. To połączenie będą obsługiwały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 kilometrów na godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów. Co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim.

Zakres prac obejmie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zakresu układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci i urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, obiektów do obsługi podróżnych oraz likwidacji kolizji. Stacja końcowa Zegrze będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch komfortowych peronów wyposażonych w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Będą udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym.

W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych dla mieszkańców naszego powiatu na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowały się lokalne samorządy. Powiat Legionowski wspiera tę inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem – PKP PLK S.A. W toku ustaleń władzom Powiatu udało się wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW nr 631 – Wieliszew Centrum.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Źródło: https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/kolej-do-zegrza-pld-nabiera-tempa?fbclid=IwAR2lN6Fq6IqmoS_gPweeQVf_K09vp7FRyxrR9GbpVRUneu11Dq-eF3xto_0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.