Zarząd Powiatu Legionowskiego uzyskał absolutorium i votum zaufania za 2021 rok

Zarząd Powiatu Legionowskiego z absolutorium

Powiatowi radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i na dzisiejszej sesji udzielili Zarządowi Powiatu Legionowskiego absolutorium. Za udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowało 15 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciwko.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Legionowie radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu powiatu w 2021 roku i udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w wyniku dobrego zarządzania i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych zarządowi udało się zamienić planowany na ubiegły rok deficyt budżetowy w nadwyżkę w wysokości blisko 16 mln zł.

Źródło: https://www.facebook.com/PowiatLegionowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *