TRENUJ Z WOJSKIEM – podejmij wyzwanie

  1. Celem kampanii „Trenuj z wojskiem w ferie” jest zdobycie podstawowych umiejętności obronnych i wojskowych oraz promocja Wojska Polskiego i służby wojskowej. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze obronnym i okołowojskowym. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Organizatorem szkoleń – Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu.
  2. Jednodniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w terminach: 4 i 18 lutego oraz 11 marca 2023 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Zegrzu. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów ze Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.
  3. W szkoleniu może wziąć udział 160 szkolonych (łącznie 480 uczestników po 160 w każdym terminie), którzy zgłosili chęć uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość wpisania się na listę rezerwową (bez gwarancji uczestnictwa). Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 50 osób jednostka ma prawo odstąpić od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny termin.
  4. Uczestnikiem zajęć może być osoba w wieku 15-65 lat (osoba poniżej 18 lat – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – Zał.), posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie i nie będąca obywatelem innego kraju.

Więcej na:

https://spsonda.wp.mil.pl/pl/pages/trenuj-z-wojskiem/?fbclid=IwAR33cTFWcscKOw8YokQ4AU2eCQeRpnvbLdvxR9iD9bs1RAxXFZTq2Mz0ayg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *