Zbiórka podpisów pod obywatelską akcją „Chrońmy dzieci”

Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, stanowiący realizację konstytucyjnego prawa inicjatywy ustawodawczej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera propozycje zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Więcej na:

http://chronmywspierajmy.pl/

Blankiety do zbiórki podpisów oraz ulotki informacyjne można pobrać na:

http://chronmywspierajmy.pl/#pliki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *