Zarząd Powiatu Legionowskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

Zarząd Powiatu Legionowskiego uzyskał dziś od Rady Powiatu Legionowskiego wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok!

Dziękuję członkom Zarządu, radnym oraz pracownikom Starostwa.

Kadencja 2018-2024 była pod wieloma aspektami przełomowa.

W samym tylko 2022 roku, który dziś zamknęliśmy i podsumowaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, subwencji pozyskaliśmy blisko 20 mln zł dla Powiatu.

Dziękuję panu Mariuszowi Błaszczakowi Ministrowi Obrony Narodowej za tak ogromne wsparcie na poziomie rządowym. Wszystko dla dobra i z korzyścią dla naszych Mieszkańców…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *