O mnie

Konrad Michalski

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. systemów informatycznych.

Zawodowo od 2009 r. związany z administracją publiczną: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (2009-2017), Ministerstwem Finansów (2017) i Ministerstwem Obrony Narodowej (2018), gdzie zajmował się bezpieczeństwem i infrastrukturą sieci informatycznych oraz wdrażaniem systemu i procedur obsługi użytkownika końcowego (w Inspektoracie Informatyki podległym MON).

Działacz społeczny i samorządowiec, radny Rady Miasta Legionowo w latach 2010-2014, współpracownik senatora RP prof. Jana Żaryna w latach 2015 – 2018. Członek Zarządu Okręgowego PiS w Warszawie i we wszystkich powiatach podwarszawskich.

Zdjęcia do wykorzystania w publikacjach: