Formularz kontaktowy

  - jeśli chcesz wysłać przed kliknięciem "Wyślij" wyraź zgodę i wykonaj działanie


  Dołącz plik: (opcjonalnie):

  Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro PiS w Legionowie, ul. Jagiellońska 8 05-120 Legionowo;
  2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu/celach: podjęcia interwencji oraz kontaktu;
  3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia interwencji lub kontaktu;
  4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: organom administracji rządowej i samorządowej, Kancelarii Sejmu i Senatu, ewentualnie parlamentarzystom – jeśli sprawa nie dotyczy stricte powiatu legionowskiego;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia kadencji samorządu 2014-2018;
  6) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  7) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. (w tej sprawie proszę kontaktować się z Biurem PiS, e-mail: biuro@pislegionowo.pl);
  8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy prawa.