Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. W uroczystości podpisania umów i przekazania promes, 20 lipca br., wzięli udział: Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele 7 powiatów.

Środki w wysokości 14 116 397,00 zł pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (11 897 299 zł – 84,28% ze środków europejskich) oraz budżetu Państwa (2 219 098 zł – ze środków współfinansowania krajowego 15,72%). Uroczystość podpisania umów przez samorządy z Mazowsza odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

– Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Umożliwią m.in. zakup komputerów do nauki zdalnej i środków ochrony – podkreślił Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” samorządy, które podpisywały umowy 20 lipca br., otrzymały dofinansowanie: powiat grodziski (umowa na kwotę 190 750,00 zł), powiat legionowski (umowa na kwotę 411 830,00 zł), powiat nowodworski (umowa na kwotę 276 285,00 zł), powiat otwocki (umowa na kwotę 388 740,00 zł), powiat warszawski zachodni (umowa na kwotę 566 055,00 zł), powiat wołomiński (umowa na kwotę 726 285,00 zł), powiat wyszkowski (umowa na kwotę 76 859,40 zł).

Ponadto dotacje przyznano także dla: powiatu mińskiego (umowa na kwotę 464 410,00 zł), powiatu piaseczyńskiego (umowa na kwotę 436 525,00 zł), powiatu pruszkowskiego (umowa na kwotę 438 320,00 zł), powiatu sochaczewskiego (umowa na kwotę  234 499,00 zł), m.st. Warszawy (umowa na kwotę 2 388 620,00 zł) oraz powiatu żyrardowskiego (umowa na kwotę 180 018,00 zł).

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na Mazowszu jest 4 109 rodzin zastępczych, a w nich 5 876 dzieci, 107 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka  1 716 dzieci oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny z 20 miejscami dla dzieci do 1 roku życia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wsparcie-dzieci-umieszczonych-w-pieczy-zastepczej-w-okresie-epidemii-covid-19

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-14-mln-zl-na-wsparcie-pieczy-zastepczej-na-mazowszu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *